Articole diverse de lector universitar doctor geograf fizician andrei c. Indrieş


download 494.36 Kb.
jenengArticole diverse de lector universitar doctor geograf fizician andrei c. Indrieş
Kaca1/6
KoleksiDokumen
g.kabeh-ngerti.com > Geografi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6

ARTICOLE DIVERSE


de

LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR GEOGRAF FIZICIAN ANDREI C. INDRIEŞ
TITLUL

PUBLICAŢIA

1. Dinamica terestră

Terra nr.1/1980, pag. 61

2. Activitatea cercului de tineri geografi “Terra” din Cizer

Terra nr.1/1981, p. 59

3. Finiş 690

Scînteia 11-VII-1981, p. 4

4. Defileul Crişului Negru

Crişana 1-IV-1984, p. 2

5. Valea Finişului

Crişana 6-V-1984, p. 2

6. Krakatoa

Terra nr.3/1984, p. 48

7. Defileul Crişului Negru

Terra nr.4/1984, p. 42

8. Insula Paştelui

Terra nr.1/1985, p. 51

9. Platoul carstic Padiş

Crişana 14-IV-1985, p. 2

10. Rîpele de la Mierag

Crişana 12-V-1985, p. 2

11. Voiajul cometei Halley

Crişana 8-IX-1985, p. 2

12. Peştera Chişcău-Platoul carstic Padiş

Magazin 5-X-1985, p. 12

13. Platoul calcaros Vaşcău

Crişana 3-XI-1985, p. 2

14. Beiuş

Magazin Istoric nr.12/1985, p. 58

15. Ţara Beiuşului

Magazin 11-I-1986, p. 12

16. Zilele Şcolii Bihorene

Terra nr.4/1985, p. 61

17. Prevederea timpului probabil şi orientarea pe teren

Terra nr.2/1986, p. 53

18. Stîna de Vale-Padiş

România Pitorească nr.12/1986, p. 21

19. Un sector de chei mai puţin cunoscut: Cheile Cădăreşti

Crisia XVI/1986, p. 629

20. Cuestele Piatra Petranilor şi Dealul Mare (Mal)

Crisia XVI/1986, p. 635

21. Comuna cu cele mai multe elemente naturale ocrotite

Terra nr.1/1987, p. 41

22. Pietroasa-depozitara unor inestimabile comori naturale

Crişana 6-IX-1987, p. 2

23. Platoul carstic Padiş-Cetăţile Ponorului

Terra nr.2/1987, p. 34

24. Traseul Beiuş-Finiş-Moneasa

România Pitorească nr.2/1988, p. 21

25. Cuesta Piatra Roşie şi alunecările de la baza sa

Crisia XVII/1987, p. 557

26. Bazinetul depresionar Huta

Crisia XVII/1987, p. 559

27. Divagările rîului Finiş

Crisia XVII/1987, p. 561

28. Alunecările de teren dintre Finiş şi Tărcaia

Crisia XVII/987, p. 563

29. Bazinetul depresionar Fiziş

Crisia XVII/1987, p. 565

30. Valea Sighiştelului

Crişana 6-III-1988, p. 2

31. Liceul “Samuil Vulcan”-160 de ani de la înfiinţare

Crişana 2-X-1988, p. 2

32. Stîna de Vale-Vf. Cârligatele

Crişana 9-X-1988, p. 2

33. Pledoarie pentru cercetare ştiinţifică

Învăţămîntul liceal nr. 11/1988, p. 30

34. Un paleocurs al Văii Finişului

Crisia XVIII/1988, p. 703-708

35. Peştera Urşilor-Chişcău

Crişana 21-V-1989, p. 2

36. Măreţia Peşterii Meziad

Crişana 28-V-1989, p. 2

37. Măgura Răbăgani

Crişana 11-VI-1989, p. 2

38. Stîna de Vale

Crişana 27-I-1990, p. 2

39. Valea Iadei

Crişana 4-II-1990, p. 2

40. Valea Sighiştelului

Crişana 10-II-1990, p. 6

41. Să ocrotim natura

Crişana 3-III-1990, p. 3

42. Stîna de Vale-Barajul Leşu

Crişana 3-III-1990, p. 4

43. Barometru natural

Crişana 1-IV-1990, p. 4

44. Munţii Codru-Moma

Crişana 8-IV-1990, p. 8

45. Depresiunea Pomezeu

Crisia XIX/1989, p. 731

46. Rîpele de la Mierag

Crisia XIX/1989, p. 734

47. Un caz de paleodivagare a rîului Nimăieşti

Crisia XIX/1989, p. 738

48. Izbucul din bazinul Văii Finiş

Crisia XIX/1989, p. 739

49. Defileul Finişului

Crisia XIX/1989, p. 740

50. Probleme legate de Dealul Chiceruţa-Finiş

Crisia XIX/1989, p 736

51. Probleme de geografie a Văii Tărcăiţa

Crisia XIX/1989, p. 742

52. Izbucul Călugări

Crişana 15-IV-1990, p. 8

53. Piemontul Buduresei

Crişana 5-V-1990, p. 8

54. Barometru natural

Albina nr.4/1990, p. 2

55. Excursie la Fiziş

56. Circuitul Custuri

Crişana 26-V-1990, p. 8

Crişana 28-VII-1990, p. 8


57. Valea Crişului Pietros

Crişana 18-VIII-1990, p. 8

58. Cabana Padiş-Muntele Vlădeasa

Crişana 25-VIII-1990, p. 8

59. Circuri glaciare în Vlădeasa

Crişana 8-IX-1990, p. 8

60. Valea Mare a Şuncuişului

Crişana 22-IX-1990, p. 8

61. Lumi subterane

Crişana 29-IX-1990, p. 8

62. Regiuni carstice în jud. Bihor

Crişana 6-X-1990, p. 8

63. Peşterile din Pădurea Craiului

Crişana 13-X-1990, p. 8

64. Peşterile din Pădurea Craiului (II)

Crişana 3-XI-1990, p. 8

65. Peşterile din Pădurea Craiului (III)

Crişana 10-XI-1990, p. 8

66. Peşterile din Pădurea Craiului (IV)

Crişana 17-XI-1990, p. 8

67. Peşterile din Pădurea Craiului (V)

Crişana 24-XI-1990, p. 8

68. Peşterile din Pădurea Craiului (VI)

Crişana 2-II-1991, p. 8

69. Orientarea

România Pitorească nr.7/1992 p.12

70. Liceul “Samuil Vulcan” la 165 ani

Tribuna Învăţământului 8-III-1993, p. 8

71. Padişul în pericol

Magazin 20-III-1993, p. 3

72. Cum ajungem la Cucurbăta Mare

România Pitorească nr.3/1994, p. 8

73. Elevii din Beiuş

România Pitorească nr.10/1994, p. 10

74. Finiş

România Pitorească nr.8/1995, p 6

75. Aşezarea geografică a Depresiunii Beiuş

Plai Românesc număr 2/1995, p. 35

76. Utilizarea zonei Beiuşului la lecţiile de geografie-geologie

Plai Românesc nr.2/1995, p. 36

77. Defileul Crişului Negru (în colaborare cu I. Dărăbăneanu)

Plai Românesc nr.2/1995, p. 45

78. Padiş

România Pitorească nr.9/1995, p. 15

79. Anuarul Liceului “Samuil Vulcan” (în colaborare Al. Kuncsef, I.Dărăbăneanu, Elena Flore)

Beiuş, 1995

80. Problema Parcului Natural al Apusenilor

Buletin _tudio_tive (Lic. “S. Vulcan” Beiuş An I, nr.1, 3-X-1997, p.2-6)

81. Râpele de la Mierag

Plai Românesc nr.4/1997, p. 8

82. Groapa Ruginoasa

Plai Românesc nr 4/1997, p. 11

83. Les Monts Padiş-Scărişoara

Cluj-Napoca, 1997

84. Munţii Padiş-Scărişoara (_tudio de geografie regională)

Cluj-Napoca, 1997

85. Groapa Ruginoasa

Atlas Supermagazin an II nr.4/1998, p. 9

86. Platoul carstic Padiş

Atlas Supermagazin an II nr.5/1998, p. 20

87. Râpele de la Mierag

Atlas Supermagazin an II nr.6/1998, p.26

88. Staţiunea Stâna de Vale

Atlas Supermagazin an II nr.7/1998, p. 15

89. Valea Finişului

Atlas Supermagazin an III nr.1/1999, p. 9

90. Defileul Crişului Negru

Atlas Supermagazin an III nr.2/1999,p.26

91. Judeţul Bihor

Atlas Supermagazin an III nr.3/1999,p.18

92. Depresiunea Beiuş

Plai Românesc nr.5/2000, p. 27-31

93. Defileul Crişului Negru

94. Râpele de la Mierag

Gazeta de Beiuş 29-III-2001, p.3

în vol. “G. Hădăreanu”, 2001, p. 77-82

95. Stâna de Vale-perla Apusenilor

Terra Magazin nr.1/2002 p.40

96. Procese geomorfologice în zona Beiuş

Plai Românesc nr. 8/2004 p.36

97. Valea Finişului

98. Valea Tărcăiţei

99. Râpele de la Mierag

100. Observaţii meteo la Beiuş
101. Beiuşul-centru turistic
102. Observaţii meteorologice la Beiuş

Ţara Beiuşului nr.2/2005 p.5

Ţara Beiuşului nr.3-4/2005 p.15

Ţara Beiuşului nr.3-4/2005 p.15-16

Plai românesc serie nouă nr. 1/2005, p 2-6, Beiuş

Plai românesc nr. 11 Martie 2006, p. 37, Timişoara

În rev. Geographica, an II, nr.2, 2007, pe37-46, Edit. Univ. din Oradea
  1   2   3   4   5   6

Share ing jaringan sosial


Similar:

Articole diverse de lector universitar doctor în geografie fizică andrei c. Indrieş

Articole diverse de lector universitar doctor în geografie fizică andrei c. Indrieş

Articole diverse ale lect. Univ. Dr. în Geogr. Fiz. Andrei indrieş

Articole diverse ale lect. Univ. Dr. în Geogr. Fiz. Andrei indrieş

Articole diverse ale lect. Univ. Dr. în Geogr. Fiz. Andrei indrieş

Articole diverse ale lect. Univ. Dr. în Geogr. Fiz. Andrei indrieş

Participări la manifestări ştiinţifice- lect. Univ. Dr. Geogr. Fiz. Andrei indrieş

You have probably heard the story about the man who got a call from...

Curso : Derecho Regional docente : Doctor Rolando Pacheco Faura tema...

¿Cómo comenzó la bomba de replicación que llamamos «vida» y a dónde...
«The New York Times» describió su estilo como «el tipo de divulgación científica que hace que el lector se sienta como un genio»,...

Geografi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
g.kabeh-ngerti.com
.. Home