Untuk lepasan sijil pelajaran malaysia 2009


download 118.55 Kb.
jenengUntuk lepasan sijil pelajaran malaysia 2009
KoleksiDokumen
g.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

PENAJAAN JPA DAN MARA BAGI TAHUN 2010

UNTUK LEPASAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009
Permohonan adalah dipelawa daripada calon-calon yang menduduki SPM pada tahun 2009 bagi kali pertama untuk mendapat tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) atau Majlis Amanah Rakyat (MARA) bagi mengikuti pengajian di luar negara. Calon-calon yang berjaya dipilih bagi program luar negara dikehendaki mengikuti kursus persediaan di kolej-kolej yang ditetapkan di dalam negara sebelum mengikuti pengajian di luar negara.
Pelajar-pelajar cemerlang yang berminat dan terpilih di bawah program ini adalah digalakkan untuk mengikuti pengajian di dalam negara dan akan ditempatkan di Universiti Penyelidikan iaitu Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Malaya.
Calon-calon mestilah memenuhi syarat-syarat umum dan khusus permohonan seperti berikut :

I. Syarat-Syarat Umum 1. Warganegara Malaysia.


 1. Umur belum mencapai 18 tahun ( 19 tahun bagi pelajar peralihan ) pada 31 Disember 2009; dan


 1. Mempunyai kesihatan yang baik dan tidak menghidap penyakit-penyakit kritikal seperti Hepatitis, Aids, HIV dan sebagainya.


II. Cadangan Syarat-Syarat Khusus Permohonan


Program

Penaja


Syarat/gred minimum


1) Perubatan
Negara :
United Kingdom, India, Ireland, New Zealand, Republik Czech, Russia, Poland

&

Program Berkembar

(International Medical University,

Melaka-Manipal Medical College,

Penang Medical College)


2) Perubatan
Negara :
Australia, India, Ireland, New Zealand, Republik Czech, Russia, United Kingdom, Poland

3) Pergigian
Negara :
Australia, India, Ireland, New Zealand, & United Kingdom

4) Pergigian
Negara :
India


JPA

MARA

JPA


MARAMendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam sembilan (9) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik;

 5. Kimia;

 6. Biologi;

 7. Matematik;

 8. Matematik Tambahan;

 9. Bahasa Inggeris.

Program

Penaja


Syarat/gred minimum


5) Farmasi
Negara :
Australia, New Zealand,

United Kingdom,

&

Program Berkembar

(International Medical University)

6) Optometri
Negara :
New Zealand &

United KingdomJPA

MARA
7) Perubatan
Negara :
Jordan & Mesir


JPA / MARA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam sembilan (9) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik;

 5. Kimia;

 6. Biologi;

 7. Matematik;

 8. Matematik Tambahan;

 9. Bahasa Inggeris; dan


mendapat sekurang-kurangnya Lulus dalam matapelajaran berikut :


 1. Bahasa Arab (Komunikasi) / Bahasa Arab Tinggi
Program

Penaja


Syarat/gred minimum8) Pergigian
Negara :
Jordan dan MesirJPA / MARAMendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam sembilan (9) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik;

 5. Kimia;

 6. Biologi;

 7. Matematik;

 8. Matematik Tambahan;

 9. Bahasa Inggeris; dan


mendapat sekurang-kurangnya Lulus dalam matapelajaran berikut :


 1. Bahasa Arab (Komunikasi) / Bahasa Arab Tinggi

9) Sains Perubatan Veterinar
Negara :
Australia, Kanada, New Zealand

& United Kingdom


JPAMendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam sembilan (9) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik;

 5. Kimia;

 6. Biologi;

 7. Matematik/ Matematik Tambahan;

 8. Bahasa Inggeris; dan


mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana satu (1) matapelajaran.Program

Penaja


Syarat/gred minimum10) Sains Pertanian
Negara :
Amerika Syarikat & Australia


JPAMendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam enam (6) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Biologi / Sains / Sains Tambahan;

 5. Matematik / Matematik Tambahan;

 6. Bahasa Inggeris; dan


mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam tiga (3) daripada mana-mana matapelajaran berikut :


 1. Fizik / Kimia / Sains Pertanian / Pengajian Agroteknologi / Geografi / Ekonomi Asas / Perdagangan / Prinsip Perakaunan.
11) Bioteknologi
Negara :
Amerika Syarikat, Kanada, Australia, & United Kingdom


JPA
Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lapan (8) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik / Kimia;

 5. Biologi;

 6. Matematik;

 7. Matematik Tambahan;

 8. Bahasa Inggeris; dan


mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana satu (1) matapelajaran.


Program

Penaja


Syarat/gred minimum12) Bioteknologi
Negara :
Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia & New Zealand


MARA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lapan (8) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik / Kimia;

 5. Biologi;

 6. Matematik;

 7. Matematik Tambahan;

 8. Bahasa Inggeris; dan


mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana satu (1) matapelajaran.13) Kejuruteraan
Negara :
Amerika Syarikat, Australia,

Kanada, New Zealand

& United Kingdom


JPA / MARA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lapan (8) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik;

 5. Kimia;

 6. Matematik;

 7. Matematik Tambahan;

 8. Bahasa Inggeris; dan


mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana satu (1) matapelajaran.


Program

Penaja


Syarat/gred minimum14) Kejuruteraan
Negara :
Jerman


JPA / MARA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lapan (8) matapelajaran berikut:


 1. asa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik;

 5. Kimia;

 6. Matematik;

 7. Matematik Tambahan;

 8. Bahasa Inggeris; dan


mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana satu (1) matapelajaran.
15) Kejuruteraan
Negara :
Perancis


JPA / MARA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lapan (8) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik;

 5. Kimia;

 6. Biologi;

 7. Matematik Tambahan;

 8. Bahasa Inggeris / Bahasa Perancis; dan


mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana satu (1) matapelajaran.


Program

Penaja


Syarat/gred minimum16) Sains Aktuari
Negara :
Amerika Syarikat, Australia,

United Kingdom & New Zealand


MARAMendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lapan (8) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Matematik;

 5. Matematik Tambahan;

 6. Bahasa Inggeris;

 7. Fizik / Sains / Sains Tambahan;

 8. Kimia / Ekonomi Asas / Prinsip Perakaunan / Perdagangan / Teknologi Maklumat; dan


mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana satu (1) matapelajaran.17) Perakaunan
Negara :
Australia, New Zealand

& United Kingdom


JPA
Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam tujuh (7) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Matematik;

 5. Matematik Tambahan / Sains / Sains Tambahan;

 6. Bahasa Inggeris;

 7. Fizik / Ekonomi Asas / Perdagangan / Pengajian Keusahawanan; dan


mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana dua (2) matapelajaran.
Pemohon yang mengambil matapelajaran Prinsip Perakaunan diberikan keutamaan.

Program

Penaja


Syarat/gred minimum18) Perakaunan
Negara :
Australia

& New Zealand


MARA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lapan (8) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Prinsip Perakaunan;

 5. Matematik;

 6. Matematik Tambahan / Sains / Sains Tambahan;

 7. Bahasa Inggeris;

 8. Fizik / Ekonomi Asas / Perdagangan / Pengajian Keusahawanan; dan


mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana satu (1) matapelajaran.19) Ukur Bahan
Negara :
Australia


JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lapan (8) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik;

 5. Matematik;

 6. Matematik Tambahan;

 7. Bahasa Inggeris;

 8. Kimia / Biologi / Lukisan Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Rekacipta; danProgram

Penaja


Syarat/gred minimummendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana satu (1) matapelajaran.

20) Sains Komputer / Teknologi

Maklumat / ICT

Negara :Amerika Syarikat


JPA / MARA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lapan (8) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik;

 5. Matematik;

 6. Matematik Tambahan;

 7. Bahasa Inggeris;

 8. Programming and Development Tools / Foundamentals of Programming / Biologi / Kimia / Teknologi Maklumat / Lukisan Kejuruteraan / Rekacipta / Pendidikan Seni Visual ; dan


mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana satu (1) matapelajaran.


21) Sains

(Cth : Fizik, Kimia, Biologi,

Astronomi, Geologi )
Negara :
Amerika Syarikat & United

Kingdom


JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam enam (6) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Matematik;

 5. Matematik Tambahan;

 6. Bahasa Inggeris;

Program

Penaja


Syarat/gred minimum


mendapat gred A- dalam dua (2) daripada mana-mana matapelajaran berikut :


 1. Fizik / Kimia / Biologi;


serta mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana satu (1) matapelajaran.22) Senibina
Negara :
Australia, New Zealand

& United Kingdom


JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam enam (6) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik / Sains / Sains Tambahan;

 5. Matematik / Matematik Tambahan;

 6. Bahasa Inggeris; dan


mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam tiga (3) daripada mana-mana matapelajaran berikut :


 1. Kimia / Biologi / Lukisan Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Rekacipta / Pendidikan Seni Visual / Geografi.


Program

Penaja


Syarat/gred minimum


23) Perancangan Bandar dan Wilayah
Negara :
Australia


JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam enam (6) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik / Sains / Sains Tambahan;

 5. Matematik / Matematik Tambahan;

 6. Bahasa Inggeris; dan


mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam tiga (3) daripada mana-mana matapelajaran berikut :


 1. Kimia / Biologi / Lukisan Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Pengajian Kejuruteraan Awam / Rekacipta / Pendidikan Seni Visual / Ekonomi Asas / Prinsip Perakaunan / Perdagangan / Pengajian Keusahawanan.
24) Ekonomi
Negara :
Amerika Syarikat, Kanada,

& United Kingdom


JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam enam (6) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Fizik / Sains / Sains Tambahan;

 5. Matematik / Matematik Tambahan;

 6. Bahasa Inggeris; danProgram

Penaja


Syarat/gred minimum


mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam tiga (3) daripada mana-mana matapelajaran berikut :


 1. Ekonomi Asas / Fizik / Kimia / Prinsip Perakaunan / Perdagangan / Pengajian Keusahawanan / Geografi.
25) Pelancongan
Negara :
Amerika Syarikat & Kanada


JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lima (5) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Bahasa Inggeris;

 5. Matematik / Matematik Tambahan; dan


serta mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana empat (4) matapelajaran.


26) Sains Sosial

(Contoh : Hubungan Antarabangsa /

Sains Politik / Komunikasi /

Kemanusiaan / Bahasa)
Negara :
Amerika Syarikat, Australia,

Kanada & United Kingdom


JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lima (5) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Bahasa Inggeris;

 5. Matematik / Matematik Tambahan; dan


serta mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana empat (4) matapelajaran.

Program

Penaja


Syarat/gred minimum


27) Ekonomi Islam/ Perbankan Islam /

Kewangan Islam
Negara :
Jordan & Mesir


JPA / MARA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam tujuh (7) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Matematik / Matematik Tambahan;

 5. Prinsip Perakaunan;

 6. Ekonomi Asas / Perdagangan / Pengajian Keusahawanan;

 7. Bahasa Arab (Komunikasi) / Bahasa Arab Tinggi; dan


serta mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana dua (2) matapelajaran.


28) Undang-undang
Negara :
Australia & United Kingdom


JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lima (5) matapelajaran berikut:
a) Bahasa Melayu;

b) Sejarah;

c) Pendidikan Islam atau

Pendidikan Al-Quran dan As-

Sunnah atau Pendidikan Syariah

Islamiah atau Pendidikan Moral;

d) Bahasa Inggeris;

e) Matematik / Matematik

Tambahan; dan
serta mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana empat (4) matapelajaran.

Program

Penaja


Syarat/gred minimum


29) Sastera Ikhtisas

(Contoh : Pengurusan, Pentadbiran

Awam, Kuantitatif, Sains

Perpustakaan & Sains Maklumat)
Negara :
Amerika Syarikat, Kanada & Australia


JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lima (5) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Bahasa Inggeris;

 5. Matematik / Matematik Tambahan; dan


serta mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana empat (4) matapelajaran.


30) Sastera Ikhtisas

(Contoh : Ekonomi, Pentadbiran

Perniagaan, Kewangan)
Negara :
Amerika Syarikat


MARA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lima (5) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Bahasa Inggeris;

 5. Matematik / Matematik Tambahan; dan


serta mendapat sekurang-kurangnya A- dalam mana-mana empat (4) matapelajaran.


31) Pentadbiran Perniagaan
Negara :
Amerika Syarikat &

United Kingdom


JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam enam (6) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah

Program

Penaja


Syarat/gred minimumIslamiah atau Pendidikan Moral;

 1. Matematik Tambahan / Sains / Sains Tambahan;

 2. Bahasa Inggeris;

 3. Perdagangan / Prinsip Perakaunan / Pengajian Keusahawanan; dan


mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam tiga (3) daripada mana-mana matapelajaran berikut :


 1. Matematik / Ekonomi Asas / Fizik / Kimia / EST / Geografi / Teknologi Maklumat.
PROGRAM AKADEMIK JEPUN
(Bumiputera sahaja)
32) Pergigian / Farmasi / Kejuruteraan

33) Sastera Ikhtisas dan Sains Sosial

( Ekonomi / Hubungan

Antarabangsa / Sains Politik /

Komunikasi / Pentadbiran

Perniagaan )


JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam sembilan (9) matapelajaran berikut:
a) Bahasa Melayu;

b) Sejarah;

c) Pendidikan Islam atau

Pendidikan Al-Quran dan As-

Sunnah atau Pendidikan Syariah

Islamiah atau Pendidikan Moral;

d) Fizik;

e) Kimia;

f) Biologi;

g) Matematik;

h) Matematik Tambahan;

i) Bahasa Inggeris.
Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lapan (8) matapelajaran berikut:
a) Bahasa Melayu;

b) Sejarah;

c) Pendidikan Islam atau

Pendidikan Al-Quran dan As-

Sunnah atau Pendidikan Syariah

Islamiah atau Pendidikan Moral;

Program

Penaja


Syarat/gred minimum


d) Fizik;

e) Kimia;

f) Matematik;

g) Matematik Tambahan / Sains /

Sains Tambahan;

 1. Bahasa Inggeris; dan


mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam salah satu matapelajaran berikut :


 1. Ekonomi Asas / Prinsip Perakaunan / Perdagangan / Pengajian Keusahawanan


Pemohon yang mempunyai asas dalam Bahasa Jepun adalah digalakkan memohon.


PROGRAM TEKNIKAL JEPUN / KOREA
34) Diploma Kejuruteraan
Negara :
Jepun
( Diploma Kejuruteraan Jepun dan berpeluang ke Peringkat Ijazah Pertama )
JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam tiga (3) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;


Mendapat sekurang-kurangnya gred B+ dalam lima (5) matapelajaran berikut:


 1. Fizik;

 2. Kimia;

 3. Matematik;

 4. Matematik Tambahan;

 5. Bahasa Inggeris; dan


mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam salah satu matapelajaran.
Pemohon yang mempunyai asas dalam Bahasa Jepun adalah digalakkan memohon.

Program

Penaja


Syarat/gred minimum


35) Diploma Kejuruteraan
Negara :
Republik Korea
( Diploma Kejuruteraan Korea dan berpeluang ke Peringkat Ijazah Pertama )

JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam tiga (3) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;


Mendapat sekurang-kurangnya gred B+ dalam lima (5) matapelajaran berikut:


 1. Fizik;

 2. Kimia;

 3. Matematik;

 4. Matematik Tambahan;

 5. Bahasa Inggeris; dan


mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam salah satu matapelajaran.


36) Program Tenaga Pengajar – Tindikan

( TESL / Matematik / Sains )
(Untuk calon-calon yang berminat untuk berkhidmat sebagai Guru atau Tenaga Pengajar di Kolej MARA / maktab Rendah Sains MARA / Kolej Poly-Tech MARA)


 1. TESL


Negara :

Australia dan New Zealand


MARA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lapan (8) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Matematik Tambahan;

 5. Matematik;

 6. Bahasa Inggeris;

 7. Fizik / Sains / Sains Tambahan / Biologi;

Program

Penaja


Syarat/gred minimum 1. Matematik / Sains


Negara :
Australia dan New Zealand


 1. Kimia / Ekonomi Asas / Prinsip Perakaunan / Perdagangan / Teknologi Maklumat; dan


mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam salah satu matapelajaran.
Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lapan (8) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Matematik Tambahan;

 5. Matematik;

 6. Bahasa Inggeris;

 7. Fizik;

 8. Kimia;

 9. Biologi; dan


mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam salah satu matapelajaran.37) Sains
Negara :
Malaysia di Universiti Penyelidikan (Research Universities) – Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Malaya (UM).


JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam enam (6) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Matematik;

 5. Matematik Tambahan;

 6. Bahasa Inggeris; dan


Program

Penaja


Syarat/gred minimum

mendapat gred A- dalam dua (2) daripada mana-mana matapelajaran berikut :


 1. Fizik / Kimia / Biologi


serta mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam salah satu matapelajaran.38) Sastera Ikhtisas
Negara :
Malaysia di Universiti Penyelidikan (Research Universities) – Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Malaya (UM).


JPA


Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam lima (5) matapelajaran berikut:


 1. Bahasa Melayu;

 2. Sejarah;

 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Moral;

 4. Bahasa Inggeris;

 5. Matematik / Matematik Tambahan; dan


mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam mana-mana matapelajaran empat (4) mata pelajaran.Share ing jaringan sosial


Similar:

Sijil tinggi persekolahan malaysia

Sijil tinggi persekolahan malaysia 2012

Bahagian pendidikan guru sektor pembangunan profesionalisme keguruan...

Bekas pelajar-pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (dpli) Universiti Malaysia Sabah 2007

Bekas pelajar-pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (dpli) Universiti Malaysia Sabah 2007

Bekas pelajar-pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (dpli) Universiti Malaysia Sabah 2007

Bekas pelajar-pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (dpli) Universiti Malaysia Sabah 2007

Bekas pelajar-pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (dpli) Universiti Malaysia Sabah 2007

Kementerian pelajaran malaysia

Rancangan pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 3 – tahun 2009

Geografi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
g.kabeh-ngerti.com
.. Home